AKADEMİK VİZYONUMUZ

Tüm sanatları ve bu sanatların birbiriyle bağlantısını düşünsel boyutta, sanatçı, izleyici, toplum, kültür ve eğitim bağlamında irdeleyen kuramsal çalışmalara “Güzel Sanatlar Eğitimi” denir. Güzel sanatlar, resim, heykel, mimarlık, animasyon, grafik tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, sinematografi, fotografi, tekstil, moda tasarımı, seramik, dijital sanat gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu alanların tümüyle ilgili olarak okul öncesinden yüksek öğrenime kadar her aşamadaki sanat eğitimi ve öğretimiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalara “Güzel Sanatlar Eğitimi” ya da yalnız “Sanat Eğitimi” diyebiliriz.

PORTFOLYO HAZIRLIK AKADEMİSİ

Bu bağlamda çağdaş bir  Portfolyo Kurumu olarak PORTFOLYO HAZIRLIK AKADEMİSİ’nin amacı, akademik bir üslup ve hümanist bir yaklaşımla öğrencilerini yetişkin birer birey olarak benimseyip, öğrencilerine üniversite ve sonrası sanatsal formasyonlarının temelini oluşturacak olan gerekli desen eğitimi ve sanat tarihi bilgisini vermek, günümüz sanat ortamının tasarım-üretim sorunlarına eğitimiyle yanıt  verebilecek üretken, yaratıcı ve özgün bireyler yetiştirmektir.

Değerlerimiz

Yaşadığımız çağa uygun sanat değerlerimizi tamamen yansıtan çalışmaları aile ortamında geliştirmek ve toplumun değer katması için portfolyo hazırlık akademisi tüm varlığıyla çalışmaktadır.

WhatsApp WhatsApp'tan Yazın